Home

Salaris- en personeelsadministratie

Het verzorgen van een goede personeels- en salarisadministratie is meer dan het verwerken van een correcte salarisstrook en het tijdig verzenden van de loonaangifte.

Meer info

Arbeidsrechtelijke Advisering

In de dienstverlening van Avanti P&O Services betrekken wij alle aspecten van het personeels- en organisatiebeleid. Het belang van uw onderneming en uw medewerkers staat hierbij altijd voorop.

Meer info

Administratie- en accountantskantoren

Wij kunnen ook voor collega accountants- en administratiekantoren een rol betekenen. Niet ieder kantoor heeft immers loonspecialisten in huis. U bespaart hiermee veel kostbare tijd en u hoeft niet te investeren in software.

Meer info

Avanti P&O Services, Uw rechterhand voor salaris- en personeelsadministraties!

Klanten van Avanti P&O Services kunnen te allen tijde vertrouwen op professionals die hun persoonlijke- en zakelijke situatie kennen. Avanti P&O Services maakt úw personeel namelijk ónze zorg.

Neem nu vrijblijvend contact met ons op. Overstappen naar Avanti P&O Services kost u namelijk helemaal niets!

Per 1 juli 2018 De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de … Lees meer Wettelijk minimumloon per 1 juli 2018
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet … Lees meer Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Door de volmachtvereisten uit de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) geldt voor alle werknemers dat zij een schriftelijke volmacht moeten tekenen als er inhoudingen op het loon plaatsvinden. Is er geen … Lees meer Verplichte volmacht van werknemer bij inhouding loon
Werkgevers moeten serieus aan de slag gaan met de wijzigingen van de Arbowet, anders krijgen ze met ingang van 1 september 2017 direct een boete opgelegd als ze niet beschikken … Lees meer Geen basiscontract? Direct een boete!
Hieronder de belangrijkste wijzigingen uit het Belastingplan 2018: – De eerste schijf van de vennootschapsbelasting (20%) wordt in 2018 verlengd van € 200.000 naar € 250.000; – Voor innovatieve start-ups … Lees meer Prinsjesdag 2017
E-mail, WhatsApp en sms vallen straks onder briefgeheim Het is algemeen bekend dat poststukken niet mogen worden geopend als deze niet aan u zijn geadresseerd en dus voor u zijn … Lees meer Briefgeheim
Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Dankzij de regeling kunnen leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die … Lees meer Subsidie praktijken
De leeftijd voor het volwassen minimumloon gaat op 1 juli 2017 omlaag van 23 naar 22 jaar. Tabel minimumloon per maand, week en dag Leeftijd Per maand Per week Per … Lees meer Wettelijk minimumloon per 1 juli 2017
Per 1 januari 2017 is het lage-inkomensvoordeel (LIV) ingevoerd. Dit lage inkomensvoordeel houdt kort uitgelegd in dat u als werkgever een tegemoetkoming tot € 2.000 per jaar kunt ontvangen voor … Lees meer Tegemoetkoming loonkosten laag inkomen
Sinds 1 januari 2015 is de werkkostenregeling verplicht. De regeling werd in 2011 geïntroduceerd als een eenvoudigere manier voor vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers. De werkgever heeft de mogelijkheid om … Lees meer Werkkostenregeling (WKR)
Op 1 januari 2017 is het verbod op inhoudingen op het minimumloon in werking getreden. Dit verbod is geregeld in de Wet Aanpak Schijnconstructies. Verrekeningen en inhoudingen op het minimumloon … Lees meer Verbod op inhoudingen op het minimumloon vanaf 1 januari 2017
Het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon gaan iets omhoog per 1 januari 2017. Halfjaarlijks worden deze bedragen aangepast aan de ontwikkeling van de gemiddelde cao-lonen in Nederland. De bruto bedragen … Lees meer Wettelijk minimumloon per 1 januari 2017