Nota van wijziging Belastingplan 2019

De staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging op het Belastingplan 2019 naar de Tweede Kamer gestuurd. De wijziging betreft de overgangsregeling, die in het wetsvoorstel is opgenomen met betrekking tot de verruiming van de sportvrijstelling. De tekst van de overgangsregeling wordt verduidelijkt. De overgangsregeling heeft ook betrekking op de situatie waarin een sportaccommodatie na 31 december 2018 in gebruik is genomen. Door de wijziging vindt, ongeacht het tijdstip van ingebruikname, geen herziening van de aftrek van voorbelasting plaats, voor zover herziening het gevolg zou zijn van de verruiming van de sportvrijstelling.

Van de gelegenheid is gebruikmaakt om duidelijk te maken dat de overgangsregeling ook geldt voor de omzetbelasting die op 1 januari 2019 in rekening wordt gebracht of is verschuldigd voor (on)roerende zaken die op 1 januari 2019 in gebruik worden genomen.

Bron: Ministerie van Financiën | wetsvoorstel | 2018-0000180559 | 31-10-2018