Partnerbegrip inkomensafhankelijke regelingen

Het partnerbegrip in de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) bewerkstelligt dat ongehuwd samenwonenden met kinderen voor de toeslagen gelijk worden behandeld als een echtpaar, daarmee gelijkgestelden of samenwonenden die nog iets extra gemeenschappelijks hebben. Op grond van het partnerbegrip zijn twee meerderjarigen elkaars toeslagpartner als zij op hetzelfde adres staan ingeschreven én een minderjarig kind van één van beiden op dat adres staat ingeschreven. Dit partnerbegrip voor samengestelde gezinnen kan tot gevolg hebben dat mensen die niet elkaars (levens)partner zijn als toeslagpartner gelden en daardoor toeslagen mislopen.

Afschaffing van het partnerbegrip voor samengestelde gezinnen heeft volgens de staatssecretaris van Financiën dusdanige juridische, budgettaire en uitvoeringstechnische gevolgen dat het demissionaire kabinet daarover niet zou moeten beslissen. Een evaluatie van de Awir is in voorbereiding. Bij deze evaluatie zal ook het partnerbegrip voor samengestelde gezinnen aan de orde komen.

Bron: Ministerie van Financiƫn | publicatie | 2021-0000185968 | 05-10-2021