Te laat afgegeven aanvullende verklaring eigenrisicodrager

Per 1 januari 2017 is de Wet financiering sociale verzekeringen gewijzigd. Werkgevers kunnen ervoor kiezen om het risico van arbeidsongeschiktheid van werknemers zelf te dragen. Vanaf 1 januari 2017 geldt het eigen risico dragen voor de Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) zowel voor werknemers vast in dienst als voor flex-werknemers. Werkgevers, die eigenrisicodrager waren en dat vanaf 1 januari 2017 wilden blijven, moesten een nieuwe garantieverklaring van hun verzekeraar, die ook het WGA-flexrisico dekt, overleggen aan de Belastingdienst.

De verzekeraar van een groep van twaalf werkgevers, die eigenrisicodrager waren, stuurde voor elf van de twaalf werkgevers tijdig een nieuwe garantieverklaring naar de Belastingdienst. De twaalfde garantieverklaring was bij vergissing niet meegestuurd. De werkgever kwam daar pas achter toen de Belastingdienst een beschikking einde eigen risicodragerschap WGA naar de werkgever stuurde. De verzekeraar heeft kort daarna alsnog de garantieverklaring aan de inspecteur overhandigd.
Hof Den Haag is van oordeel dat het niet tijdig indienen van de garantieverklaring in dit geval niet behoort te leiden tot het verval van de status van eigenrisicodrager per 1 januari 2017. Van belang is dat het niet gaat om een overgang van private naar publieke verzekering of andersom, maar om een voortzetting en uitbreiding van de bestaande situatie. Het hof wil voorkomen dat de werkgever wordt geconfronteerd met dubbele lasten, namelijk van de publieke verzekering en de bestaande private verzekering.

Bron: Hof Den Haag | jurisprudentie | ECLINLGHDHA20182220, BK-18_00504 en BK-18_00505 | 12-09-2018