Verbod op inhoudingen op het minimumloon vanaf 1 januari 2017

Op 1 januari 2017 is het verbod op inhoudingen op het minimumloon in werking getreden. Dit verbod is geregeld in de Wet Aanpak Schijnconstructies.

Verrekeningen en inhoudingen op het minimumloon zijn niet meer toegestaan. Het verhalen van bekeuringen en verkeersovertredingen op het minimumloon van een werknemer mag dus ook niet meer!

Alleen inhoudingen op kosten voor huisvesting en zorgverzekering zijn mogelijk, wanneer de werknemer hiervoor een schriftelijke volmacht verleent aan de werkgever. Voor huisvesting (moet voldoen aan bepaalde kwaliteitsnormen) geldt hierbij een maximum van 25% van het minimumloon. Voor inhouding van zorgverzekeringskosten moet een kopie van de zorgpolis overlegd worden, waarbij een maximum geldt van de geschatte gemiddelde premie.

Voor werknemers met een arbeidsbeperking zijn daarnaast ook nog inhoudingen mogelijk voor nutsvoorzieningen, rioolheffing en waterschapsbelasting. Ook hiervoor geldt dat de werknemer een schriftelijke volmacht moet verlenen aan de werkgever. Bij inhoudingen op het minimumloon van arbeidsbeperkte werknemers geldt geen maximum bedrag of percentage. Doordat werkgevers van arbeidsbeperkte werknemers deze kosten kunnen inhouden, wordt bereikt dat de belangrijkste vaste lasten voor hen worden betaald. Daarmee kan worden voorkomen dat zij bijvoorbeeld schulden krijgen en uiteindelijk in de schuldhulpverlening of schuldsanering komen.

Meer weten? Neem dan contact op met een van onze loonspecialisten bij Avanti P&O Services B.V. (0299-421376).

Neem nu vrijblijvend contact met ons op: