Werkkostenregeling (WKR)

Sinds 1 januari 2015 is de werkkostenregeling verplicht. De regeling werd in 2011 geïntroduceerd als een eenvoudigere manier voor vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers.

De werkgever heeft de mogelijkheid om maximaal 1,2% van de loonsom van de onderneming te besteden onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen. Komt u hoger uit dan 1,2% van de loonsom, dan moet u over het meerdere 80% eindheffing betalen.

Ook al valt er te discussiëren over het feit of de WKR daadwerkelijk eenvoudiger is geworden ten opzichte van de oudere regels voor vergoedingen en verstrekkingen, er zijn voor diverse ondernemers (financieel voordelige) mogelijkheden ontstaan, die er bij de oudere regels niet waren.

Wilt u ook weten hoe u er met de WKR voorstaat of wilt u weten of er voor u ook een financieel voordeel te behalen valt?
Neem dan contact op met een van onze loonspecialisten bij Avanti P&O Services B.V. (0299-421376).

Neem nu vrijblijvend contact met ons op: