Verplichte volmacht van werknemer bij inhouding loon

Door de volmachtvereisten uit de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) geldt voor alle werknemers dat zij een schriftelijke volmacht moeten tekenen als er inhoudingen op het loon plaatsvinden. Is er geen volmacht, dan is de inhouding nietig!

Het ondertekenen van deze volmacht geldt niet alleen voor werknemers die door de inhoudingen onder het Wettelijk Minimumloon uitkomen. In het Burgerlijk Wetboek staat namelijk dat alle inhoudingen op het loon nietig zijn, tenzij de werkgever hiervoor een schriftelijke volmacht heeft.
De volmacht moet ook op ieder moment weer kunnen worden ingetrokken en op de slarisstrook moet duidelijk blijken waarvoor de inhoudingen zijn.
Om toestemming te krijgen voor een inhouding, hoeft de werkgever niet een specifieke overeenkomst op te stellen en voor te leggen aan de werknemer. Een e-mail van de werknemer volstaat ook als volmacht.

Wilt u meer weten? Neemt u dan gerust contact op met een van onze loonspecialisten bij Avanti P&O Services B.V. (0299-421376)