Geen basiscontract? Direct een boete!

Werkgevers moeten serieus aan de slag gaan met de wijzigingen van de Arbowet, anders krijgen ze met ingang van 1 september 2017 direct een boete opgelegd als ze niet beschikken over een basiscontract met een arbodienstverlener.

De Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwet is met ingang van 1 september 2017 aangepast. Dat houdt in dat Inspectie SZW organisaties die niet beschikken over een basiscontract met een arbodienst of een bedrijfsarts, meteen een boete opleggen. Voor 1 september 2017 was het zo dat werkgevers die geen arbo-contract hadden, eerst een waarschuwing kregen en tijd om het alsnog in orde te maken. De aanpassing van de beleidsregel komt voort uit de wijzigingen in de Arbowet en het Arbobesluit die op 1 juli 2017 zijn ingegaan.
In de gewijzigde Arbowet staat dat organisaties per 1 juli 2017 moeten beschikken over een basiscontract met een arbodienstverlener (arbodienst of bedrijfsarts). Voor bestaande contracten geldt een overgangsperiode: werkgevers en arbodienstverleners krijgen tot 1 juli 2018 de tijd om de contracten aan te passen. De gewijzigde beleidsregel is van toepassing op alle nieuwe basiscontracten die per 1 juli 2017 zijn afgesloten. Organisaties krijgen ook een boete als het basiscontract geen afspraken bevat over de verzuimbegeleiding.

Wilt u meer weten? Neemt u dan gerust contact op met een van onze loonspecialisten bij
Avanti P&O Services B.V. (0299-421376)