Wijziging regeling NOW-3 gepubliceerd

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de eerder aangekondigde wijziging van de NOW-3 doorgevoerd. De regeling is op drie punten gewijzigd.

Intrekking van verleningsbeschikkingen

Een verzoek tot intrekking van een verleningsbeschikking kan tot gevolg hebben dat de werkgever de omzetperiode van het volgende subsidietijdvak zelf kan kiezen als het verzoek is gedaan voor de aanvraag van het opvolgende tijdvak. Deze mogelijkheid is nu voor de derde en vierde tranche in tijd beperkt. Het tijdvak van de vierde tranche loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021. Aanvragen is mogelijk van 15 februari 2021 tot en met 14 maart 2021. Als de werkgever voor 15 februari 2021 heeft verzocht om de verleningsbeschikking voor de derde tranche in te trekken hoeven de omzetperiodes van de derde en de vierde tranche niet op elkaar aan te sluiten.

Aanpassing overeenkomst over werkbehoud

Voor een NOW-aanvraag op het niveau van een werkmaatschappij geldt als voorwaarde een overeenkomst over werkbehoud met belanghebbende verenigingen van werknemers. Bij het ontbreken daarvan wordt bij de vaststelling de subsidie op nihil gesteld. De regeling is aangepast, waardoor niet meer alle maar minimaal één belanghebbende vertegenwoordiging van werknemers de overeenkomst moet tekenen.

Aanpassing percentages vierde tranche NOW

Oorspronkelijk was gekozen voor geleidelijke afbouw van de NOW in de tijd. In verband met de verlenging en verzwaring van de getroffen maatregelen is deze keuze ongedaan gemaakt en is het subsidiepercentage voor de vierde tranche opgehoogd tot 85%.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | besluit | 2021-0000003918, Staatscourant 2021, Nr. 5591 | 01-02-2021