Briefgeheim

E-mail, WhatsApp en sms vallen straks onder briefgeheim

Het is algemeen bekend dat poststukken niet mogen worden geopend als deze niet aan u zijn geadresseerd en dus voor u zijn bestemd.

Tegenwoordig gaat echter de meeste communicatie digitaal. Hierdoor is de Eerste Kamer akkoord gegaan met een wijzigingsvoorstel van de grondwet dat dit “briefgeheim” wordt uitgebreid naar digitale communicatie, zoals WhatsApp, SMS en/of e-mail. Deze vormen van telecommunicatie krijgen dus voortaan ook de grondwettelijke bescherming van vertrouwelijkheid.

In artikel 13 van de Grondwet wordt nu nog gesproken van telefoon- en telegraafgeheim. Omdat dit niet meer van deze tijd is, is er een wetsvoorstel ingediend dat het briefgeheim van toepassing verklaart op zowel online als offline berichten. In het voorstel dat onlangs is aangenomen door de Eerste Kamer staat nu: ‘Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn brief- en telecommunicatiegeheim.’ Dit geldt voortaan dus ook voor bijvoorbeeld WhatsApp, sms of e-mail. De plannen voor het nieuwe briefgeheim voor digitale communicatie gelden ook voor concept e-mails in mailboxen.

Wilt u meer weten? Neemt u dan gerust contact op met een van onze loonspecialisten bij Avanti P&O Services B.V. (0299-421376).