Prinsjesdag 2017

Hieronder de belangrijkste wijzigingen uit het Belastingplan 2018:

– De eerste schijf van de vennootschapsbelasting (20%) wordt in 2018 verlengd van € 200.000 naar € 250.000;

– Voor innovatieve start-ups met een S&O-verklaring wordt het fiscaal aantrekkelijk om aandelenoptierechten aan werknemers toe te kennen. Bij het uitoefenen van de aandelenopties is het waardeverschil onder bepaalde voorwaarden maar voor 75% belast als loon van de werknemer;

– De inkeerregeling gaat verdwijnen. Zwartspaarders die vrijwillig aangifte doen krijgen vanaf 1 januari 2018 toch een boete. Nu kunt u nog binnen twee jaar zonder boete opbiechten;

– De werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (Zvw) stijgt per 1 januari 2018 van 6,65% naar 6,90% van het loon;

– De premiekorting voor het in dienst nemen van een oudere, arbeidsgehandicapte of arbeidsbeperkte werknemer vervalt. Hiervoor in de plaats komt een loonkostenvoordeel (LKV);

– Per 1 juli 2017 is het minimumjeugdloon verhoogd. Als u werknemers van 18 t/m 21 jaar in dienst heeft, krijgt u onder voorwaarden een compensatie. Voor werknemers van 22 jaar of ouder krijgt u mogelijk tegemoetkoming via het zogenoemde jeugd lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV);

– Per 1 januari 2018 vervalt de BTWlandbouwregeling. Land- en tuinbouwers, boshouders en veehouders gaan hierdoor BTW betalen over al hun goederen en diensten.

Wilt u meer weten? Neemt u dan gerust contact op met een van onze loonspecialisten bij Avanti P&O Services B.V. (0299-421376).